Språk

e-portföljer

En e-portföljen är en online samling anteckningar, dokument, bilder och andra media som ger ett rekord av arbete. Elever i alla typer alltmer använda e-portföljer i skola, högskola / universitet, och även i arbetsplatsförlagd utbildning.

Mahara

Mahara är ett e-portföljsystem baserat på öppen källkod som gör det möjligt för elever och personal att demonstrera sin inlärning, färdigheter och utveckling samt registrera sina prestationer över tiden för en utvald publik. Vi är en officiell Mahara-partner och som sådan kan vi erbjuda dig webbserver-, utbildnings- och utvecklingstjänster för Mahara. Vi kan även hjälpa dig att länka Mahara till ditt utbildningshanteringssystem, om du har ett sådant.

Student Jotter

Student Jotter är en webbaserad e-portfölj och ett säkert socialt nätverk, utformat för elever upp till gymnasnivå och vidare. Systemet låter eleverna bygga upp onlineportföljer av sitt arbete och dela detta med sitt nätverk, vilket främjar samarbete och ömsesidig granskning av arbete. Lärare kan också se individuella elevers portföljer och ge feedback och vägledning. Student Jotter är ett säkert alternativ för delning och diskussion jämfört med det vanliga Internet, och ett säkert nätverk där eleverna kan lära sig grundkoncepten för e-säkerhet.

partners

Part of the Webanywhere International group of websites for VLE / LMS, e-portfolios, CMS solutions and more.

E-utbildning och webbdesign Sverige - © 2018 Webanywhere Ltd. Registered in the UK with company number 4881346.